Lektoriranje diplomskih nalog

Pozdravljeni na nasi spletni strani, z naslednjimi tematikami: lektoriranje splosnih besedil, lektoriranje diplomskih nalog, magistrskih nalog, lektoriranje ostalih besedil, jezikoslovje, slovnica, pravopis, prevajanje besedil, korekture, slovarji, tuji jeziki,...

Lektoriranje

Iskalci honorarnega dela

Zelo priljubljena oblika zaposlitve v zadnjem času je honorarna zaposlitev. Pri honorarni zaposlitvi gre za razliko od redne zaposlitve za skrajšan delovni čas, in sicer na nekaj ur tedensko. Podjetja potrebujejo honorarne delavce tudi za občasno in sezonsko delo. Honorarni delavec z delodajalcem sklene avtorsko oz. podjemno pogodbo, možno je tudi sodelovanje preko s.p.-ja. Najbolj priljubljena oblika honorarnega dela je delo preko študentske napotnice. Pri honorarni zaposlitvi so socialni prispevki za delodajalca nižji kot pri redni zaposlitvi. Prav tako honorarni delavec ni upravičen do istih ugodnosti kot redni zaposleni, npr. do dopusta, regresa, zavarovanja…

Najpogostejši iskalci honorarnega dela so študentje, ki si želijo že med študijem nabrati delovne izkušnje in zaslužiti dodaten denar. Delo iščejo na portalih študentskih servisov.

Prav tako tudi upokojence, ki so zdravi in vitalni ter imajo veliko prostega časa, zanima opravljanje honorarnega dela.

Pogosti iskalci honorarnega dela so brezposelni, ki bi v času iskanja nove redne zaposlitve, prišli do zaslužka.

Honorarno delo pa pogosto opravljajo tudi ljudje z redno zaposlitvijo, ki bi radi povečali svoj redni zaslužek v svojem prostem času.

Cene lektoriranja in prevajanja

Cene lektoriranja se v splošnem gibljejo od 1 EUR pa vse do 10 EUR. Pri tem višje cene veljajo predvsem za lektoriranje tujih besedil, zelo malo verjetno je, da bi lektorji za slovenska besedila zahtevali tako visoke cene za lekturo slovenskega besedila. Cene prevajanja na drugi strani pa se gibljejo od pod 10 EUR pa do preko 30 EUR. V splošnem so tako cene prevajanja veliko višje oziroma precej dražje kot cene lektoriranja.

Cena lektoriranja

Cena lektoriranja so običajno obračunava glede na 1 lektorsko stran, ki je običajno določena kot 1500 znakov brez presledkov. Pri tej enoti se cene lektoriranja gibljejo večinoma med 1 in 10 evrov, pri čemer pa seveda te cene zajemajo tako lektoriranje slovenskega besedila kot tudi cene lektoriranja tujih besedil, ki pa so nekoliko dražje. Velja še tudi, da je lektoriranje diplomskih besedil, zaradi večjega obsega povpraševanja po tovrstnem lektoriranju nekoliko cenejše od običajnega lektoriranja.

Prevajanje

Stranke se pogosto, ko se odločijo za prevajanje besedila odločijo tudi za to, da se besedilo, potem ko je besedilo že prevedeno opravi tudi lektoriranje. Za zagotovitev visoke kakovosti končnega prevoda je to vsekakor dober korak. Prevedeno besedilo namreč ne pomeni tudi, da je besedilo že tudi lektorirano in strogo popravljeno tako z vidika slovnice in pravopisa kot tudi s stilskega vidika. Če je npr. prevajalec hkrati tudi lektor na svojem področju oziroma za ciljni jezik v katerega prevaja to drži, sicer pa se je koristno odločiti, da se po prevodu opravi tudi lektura. Glede na to, da je strošek lekture veliko manjši od stroška prevajanja to tudi ne pomeni znatnega povečanja cene storitve.

Lektoriranje tujih jezikov

Običajno kot lektoriranje jemljemo le lektoriranje slovenskega jezika, vendar lahko seveda to vključuje tudi lektoriranje tujih jezikov, npr. lektoriranje angleškega jezika, nemščine, italijanščine, španščine, itd. Lektoriranje tujih jezikov pride v poštev predvsem v naslednjih primerih:

- ko je stranka naročila prevod besedila in je po prevodu smiselno opraviti še lekturo besedila, da izboljšamo kakovost ciljnega prevoda; kar pogosto se stranke, ki so naročile prevajanje dokumentov, hkrati odločijo še za lekturo besedila

- ko ima stranka besedilo že v tujem jeziku in bi ga rada uredila z vidika slovnice, pravopisa,… da bi dosegla končno besedilo v tujem jeziku na višjem kakovostnem nivoju od izvirnika

Lektoriranje magistrskih nalog spada med težje vrste lektoriranj, saj je tematika magistrske naloge ponavadi bolj zahtevna od povprečnega oziroma splošnega besedila. Posledično je v tem primeru potrebno še dodatno preveriti kakšne strokovne izraze oziroma poiskati informacije tudi v kakšni strokovni literaturi s tega področja. Tipični primer težavnosti so npr. finančni izkazi, kjer je pomembno da so postavke v izkazu uspeha, izkazu denarnih tokov in izkazu gibanja kapitala res pravilno napisane.

Lektoriranje besedil ima običajno drugačne politiko cen, ko gre za lektoriranje besedil za študente. Cene lektoriranja so lahko tako nižje ko gre za lektoriranje diplomskih nalog, kot pa to velja za lektoriranje splošnih besedil, kot so npr. pogodbe, letna poročila, navodila, medicinska besedila, tehnični priročniki. Eden razlogov za to je tudi v tem, da je ponavadi obseg tovrstnega posla nekoliko večji in je tudi s tega vidika smiseln diskont.

Pozdrav

Pozdravljeni na spletni strani, kjer bo govora predvsem o temah, povezanih z lektoriranjem.